BAK stavební společnost, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 07966-18/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 28402758

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2020

druhý stupeň

Attached files

Sdílejte