Bajger s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 08404-5/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Bajger s.r.o., se sídlem Gogolova 29/2, 400 04 Trmice, IČO: 28701101

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 205.61 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon