Bagry Martin s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06171-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. ledna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Trutnov, v ulici Břečtejnská, u nemovitosti č. p. 460 práce v souvislosti s demolicí stavby „sklady, administrativní budova, garáž a vrátnice v areálu stavebnin PRO-DOMA, Břečtejnská č. p. 460, obec Trutnov, část obce Horní Předměstí na pozemku st. p. 2526, 2527, 2834, 2835 v katastrálním území Trutnov", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Bagry Martin s.r.o., se sídlem Högerova 686/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO: 49826646

Datum nabytí právní moci: 29. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 378.34 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon