BAEST Machinery Holding, a.s. - rozhodnutí k vyúčtování dodávky tepelné energie

Číslo jednací: 09003-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie, přičemž výše uvedené doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie ve všech případech v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

BAEST Machinery Holding, a.s., se sídlem Černoleská 1930, 256 01 Benešov, IČO: 45796360

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon