BAEST Machinery Holding, a.s. – rozhodnutí k podnikání bez licence na elektřinu

Číslo jednací: 06015-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 3 odst. 3 věty první energetického zákona podnikal v energetických odvětvích v období od 11. února 2015 do 31. prosince 2015 bez licence na obchod s elektřinou, kdy podnikání spočívalo v tom, že v rámci území „Areál BEST, a.s. Benešov" nakoupenou elektřinu dále prodával svým zákazníkům, čímž se dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BAEST Machinery Holding, a.s., se sídlem, Černoleská č. 1930, 256 01 Benešov u Prahy, IČO: 45796360

Datum nabytí právní moci: 16. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon