B K V Stavební společnost s r.o. - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09596-7/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Třískolupy, u domu č. p. 4 zemní práce v souvislosti se stavbou „Obnova kaple sv. Vendelína v Třískolupech – oprava fasády a terénní úpravy", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

B K V Stavební společnost s r.o., se sídlem Přimdská 630, 348 02 Bor IČO: 14704641

Datum nabytí právní moci: 11. 5. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon