B. H. engineering, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu provádění činností v ochranném pásmu distribuční trafostanice

Číslo jednací: 10004-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8, písm. d) energetického zákona odstavil na manipulační ploše v ochranném pásmu distribuční trafostanice motorové vozidlo, a tím porušil zákaz provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost B. H. engineering, s.r.o., se sídlem Horní 206/12, 586 01 Jihlava, IČO: 26977125

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon