B.E.S.T. spol. s r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 13528-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období ode dne 1. února 2005 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost B.E.S.T. spol. s r.o. se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 47310090

Datum nabytí právní moci: 10. 1. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon