B&A Capital Trading s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 10061-8/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241533378 v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace, konkrétně sdělení, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 a ustanovení § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost B&A Capital Trading s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, IČO: 03526003

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon