AZS 98, s.r.o. – rozhodnutí k poškození kabelu podzemního vedení v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy

Číslo jednací: 08908-6/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 7. dubna 2016, strojním mechanismem zemní práce v souvislosti s odstraněním stavby a terénními úpravami pozemku, při kterých došlo, k poškození kabelu podzemního vedení 0,4 kV čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AZS 98, s.r.o., se sídlem Koterovská 2208/158, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 25227254

Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 622.42 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon