Aziro s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06819-7/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. listopadu 2015 v obci Vranov, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Aziro s.r.o., se sídlem Klimešova 62/32, 621 00 Brno, IČO: 27725821

Datum nabytí právní moci: 7. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.23 MB

Obsah

Sdílejte