AZ Energies s.r.o. - rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky a k uvedení nepravdivých informací

Číslo jednací: 09128-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil vůči spotřebitelům před učiněním jejich rozhodnutí ohledně koupě sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku, dále se uznává vinným ze spáchání 2 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl v informačním systému operátora trhu nepravdivou informaci a ze spáchání 2 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl v informačním systému operátora trhu nepravdivou informaci.

Informace o účastníkovi řízení:

AZ Energies s.r.o., se sídlem Pardubická 326, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČO: 06742157

Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2021

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.37 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon