AWT Rekultivace a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10079/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Ostrava, část obce Bartovice, ul. Radova 667/19, zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Kanalizace Bartovice – 1. část", při kterých došlo prostřednictvím břitu zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 476 76 175

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 374.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon