Autoklub Podlesí-Havířov, z. s. - rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení bez závad

Číslo jednací: 09374-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona jako zákazník v odběrném místě porušil povinnost udržovat své odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit.

Informace o účastníkovi řízení:

Autoklub Podlesí-Havířov, z. s., se sídlem Studentská 1650/9b, 736 01 Havířov, IČO: 00495158

Datum nabytí právní moci: 20. 10. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon