Autodoprava Matějka, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01529-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno (katastrální území Ponava), v ulici u Červeného mlýna, u nemovitosti č. p. 66/2 demoliční práce v souvislosti s realizací stavby „Ponavia Rezidence - bytový dům v Brně", při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Autodoprava Matějka, s.r.o., se sídlem U Cihelny 685, 664 52 Sokolnice, IČ 26901552

Datum nabytí právní moci: 3. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 371.69 KB

Obsah

Sdílejte