Energetický regulační úřad sděluje, že na úrovni ENTSO-E byla zahájena veřejná konzultace nad návrhem evropských harmonizovaných aukčních pravidel (HAR).

Dotčení účastníci trhu mají možnost zasílat své připomínky do 30.3.2015.

Další informace ohledně návrhu HAR a samotné konzultace jsou k dispozici na webových stránkách ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/Consultation-on-the-Harmonised-Allocation-Rules.aspx

https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-harmonisation-of-allocation-rules/consult_view

Sdílejte