Atelier P.H.A.spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02972-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Atelier P.H.A.spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Gabčíkova 1239/15, 180 00 Praha, IČO: 49613936

Datum nabytí právní moci: 15. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 313.75 KB

Obsah

Sdílejte