ARCH & TEK, s.r.o. - rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 13530-9/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 1. února 2005 do 31. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se analogicky podle ust. § 66 odst. 2 správního řádu ve spojení s ust. § 76 odst. 1 písm a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

ARCH & TEK, s.r.o., v likvidaci, se sídlem 5. května 126, Děčín XVII - Jalůvčí, 405 02 Děčín, IČO: 47310839

Datum nabytí právní moci: 10. 1. 2017

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 384 KB

Sdílejte

Share icon