ArcelorMittal Energy S.C.A. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 09084-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, jakožto osoba oprávněná podnikat v oblasti obchodu s plynem v České republice, nebyl nejméně v období od 20. října 2015 dosud registrovaným účastníkem trhu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ArcelorMittal Energy S.C.A., se sídlem Boulevard d'Avranches 24-26, L – 1160 Luxembourg, Velkovévodství lucemburské

Datum nabytí právní moci: 14. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon