ARANEA NETWORK a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 09486-6/2017-ERU

Účastník řízení, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. září 2015 v katastrálním území kamenný Most, obnovu ukončeného telefonního vedení u rodinného domu, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ARANEA NETWORK a.s., se sídlem Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4, IČO: 24126039

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.59 MB

Obsah

Sdílejte