AQUASYS spol. s r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 06681-13/2019-ERU

I. Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 06681-8/2019-ERU ze dne 2. září 2019 se mění tak, že část „a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně" se vypouští.

II. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 06681-8/2019-ERU ze dne 2. září 2019 se mění tak, že slova „64 000 Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc korun českých)" se nahrazují slovy 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých)".

III. Ve zbylé části se rozklad společnosti, proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. j. 06681-8/2019-ERU ze dne 2. září 2019 zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25344447

Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2020

první stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon