AQUASYS spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06681-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, 591 01, IČO: 25344447

Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2020

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.15 MB

Obsah

Sdílejte