AQUASYS spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE d 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 15879-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 12. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Kadov u Sněžného, u domu č. p. 1, zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV v obci Kadov", kdy při ručním výkopu sondy a následném odebírání vykopané hlíny a kamení z prostoru sondy lžící bagru CAT 32 LB došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost AQUASYS spol. s r. o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ: 25344447

Datum nabytí právní moci: 30.12.2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 636.62 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon