AQUASYS spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10700-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kuřim, na ulici Hybešova u domu č. p. 419 a 350 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova", při kterých došlo k poškození dvou středotlakých plynovodních přípojek PE dn 32 sesuvem části výkopu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 408.97 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon