AQUAŠUMAVA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu

Číslo jednací: 03786-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne dne 9. listopadu 2015 v obci České Žleby v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy strojně zemní práce související se stavbou „České žleby, vodovodní a kanalizační přípojky – 4. část Stožec", při kterých došlo k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, IČO: 64832911

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 940.68 KB

Obsah

Sdílejte