AQUARIUS, spol. s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05122/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Stehelčeves zemní práce související se stavbou „Odkanalizování obce Stehelčeves, splašková kanalizace – II. etapa", kdy při strojním provádění stavby tlakové kanalizace technologií řízeného protlaku došlo k jeho vychýlení z trasy a k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50, a tím
k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AQUARIUS, spol. s r.o., se sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice, IČ: 495 50 616

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon