AQUA SERVIS, a. s. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32 při provádění zemních výkopových prací

Číslo jednací: 03842-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 6. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Týniště nad Orlicí, Tyršovo náměstí, u domu č. p. 222, zemní výkopové práce související se stavbou díla „havarijní oprava vodovodního a kanalizačního řadu, Tyršovo nám. a ulice Lipská, Týniště n. Orlicí" s využitím ručního nářadí, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost AQUA SERVIS, a. s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 60914076

Datum nabytí právní moci: 1. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 695.4 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon