Číslo jednací: 00446-4/2012-ERU

Účastník řízení jakožto držitel licence neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu sídla společnosti, které je stanoveno jako náležitost žádosti o udělení licence, nepředložil o ní doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a to v období od 7. dubna 2011 do 24. listopadu 2011 v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ANDAINE INVEST a.s., se sídlem Na Viničních horách 1834/24, 160 00 Praha 6, IČ: 27758958
Datum nabytí právní moci: 29. 2. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 183.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon