Amper Savings, a.s. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 06617-10/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, nevyúčtoval dodávku tepelné energie dle skutečných parametrů teplonosné látky změřených měřicím zařízením, když výše uvedenému odběrateli tepelné energie pouze přeúčtovával vstupní a jiné dohodnuté náklady na základě smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC ze dne 12. 3. 2015 a smlouvy o správě energetického hospodářství ze dne 25. 8. 2015 a přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, nevyúčtoval dodávku tepelné energie za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 odběrateli tepelné energie, když odběrateli tepelné energie vůbec nevystavil doklad o vyúčtování dodávek tepelné energie, ačkoli tak měl učinit podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích nejpozději do dne 28. 2. 2018.

Informace o účastníkovi řízení:

Amper Savings, a.s., se sídlem Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 01428357

Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 336.92 KB

Obsah

Sdílejte