Amper Market – rozhodnutí k povinnosti poskytnout spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny informaci, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených dodávkách

Číslo jednací: 10369-9/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust.§ 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny minimálně v období od 1. Ledna 2012 do 11. Dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Amper Market, a. s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376

Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.06 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon