Amper Market, a.s. - rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 00627-21/2019-ERU

Účastník řízení, se uznává vinným ze spáchání 8 přestupků dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o  ochraně spotřebitele, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. t) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiky.

Informace o účastníkovi řízení:

Amper Market, a.s., se sídlem Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24128376

Datum nabytí právní moci: 13. 2. 2020

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 4.3 MB

Obsah

Sdílejte