Amper Market, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informace spotřebiteli

Číslo jednací: 03753-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, čímž porušil povinnost označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376
Datum nabytí právní moci: 26. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 678.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon