Alternativní teplo s.r.o. – usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 08987-5/2017-ERU

Správní řízení, vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-08987/2017-ERU s obviněným z přestupku, kterým je právnická osoba Alternativní teplo s.r.o., se sídlem U Lípy 1161/27, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 039 42 716 (dále jen „účastník řízení"), ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 12 odst. 1 zákona o cenách neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách požadované informace a podklady, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Alternativní teplo s.r.o., se sídlem U Lípy 1161/27, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 03942716

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 479.19 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon