ALSTAP s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 13093-7/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nový Jáchymov, strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Nový Jáchymov - kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ALSTAP s.r.o., se sídlem V korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 29000238

Datum nabytí právní moci: 8. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1005.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon