ALSTAP s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09562-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. května 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Osvračín, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ALSTAP s.r.o., se sídlem V korytech 972/12, 100 00 Praha 10, IČO: 29000238

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 524.01 KB

Obsah

Sdílejte