Alpiq Generation (CZ) s.r.o. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 09981-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 240909215 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o., se sídlem Dubská 257, 272 03 Dubí, IČO: 26735865

Datum nabytí právní moci: 13. 10. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon