ALPINE Bau CZ, s. r. o. - rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu

Číslo jednací: 02558-9/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když při odebírání zeminy navazujícího výkopu kanalizační rýhy zavadil lžicí bagru o středotlakou plynovodní přípojku PE DN 32, kterou poškodil, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ALPINE Bau CZ, s. r. o., se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.17 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon