ALNET SOLAR s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 10646-5/2017-ERU

Obviněný z přestupku se v postavení držitele licence na výrobu elektřiny, uznává vinným z trvajícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil v období od 1. prosince 2016 do 17. srpna 2017 tím, že přestože došlo ke změně adresy sídla obviněného z přestupku ve veřejném rejstříku k datu 1. prosince 2016, uvedenou skutečnost obviněný z přestupku v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu.

Informace o účastníkovi řízení:

ALNET SOLAR s.r.o., se sídlem U panelárny 551/10, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 28306686

Datum nabytí právní moci: 14. 6.2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 553.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon