Alhos s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 09682-6/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 13. srpna 2015 v době okolo 19:00 hodin v obci Račice, u domu č. p. 11, v rámci realizace stavby „Centrální vytápění na biomasu v obci Račice" strojním mechanismem horizontální vrt (protlak) pro uložení rozvodu teplé vody pod silnici č. III/24050, přičemž při provádění vrtu došlo k poškození dvou kabelů nízkého napětí AYKY 3x120+70 mm2, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Alhos s.r.o., se sídlem Husařská 1029/9, Libuš, 142 00 Praha 4, IČ: 24315915

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 644.25 KB

Obsah

Sdílejte