ALGOMAN, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08845-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Huslenky u domu č. p. 714 zemní práce související se stavbou vodního díla, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50 a dne 20. května 2014 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Huslenky u domu č. p. 430 zemní práce, při kterých došlo k uvolnění jedné boční stěny výkopu a pádem uvolněné zeminy k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ALGOMAN, s.r.o., se sídlem Hlavní 316, 747 81 Otice, IČ: 25380117

Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 687.6 KB

Obsah

Sdílejte