Číslo jednací: 03525-3/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s povinností stanovenou ust. § 14 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, neposkytl součinnost Energetickému regulačnímu úřadu tím, že nepředložil doklady požadované Výzvou ke splnění povinnosti ze dne 20. února 2012 v souladu s oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v ust. § 11 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za což mu byla uložena pořádková pokuta podle ust. § 91c odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ALESTA, a.s., Havlíčkova 155, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25937979

Datum nabytí právní moci: 5. 5. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 284.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon