ALESSIZ a.s. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Datum

Číslo jednací: 12838-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110806280, nebyl v období ode dne 2. září 2008 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ALESSIZ a.s., se sídlem U Gymnázia 1233/1, 140 00 Praha 4, IČO: 27604934

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 361.2 KB

Obsah

Sdílejte