ALBET stavební, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09758/2015-ERU

Účastník řízení, společnost ALBET stavební, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Radotín, Vrážská 144/12, PSČ 153 00, IČ: 27139891, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hostomice, u domu č. p. 1 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ALBET stavební, s.r.o., se sídlem, Vrážská 144/12,15300 Praha 5 - Radotín, IČ: 27139891

Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon