Aktuální otázky ochrany spotřebitele v energetice

Datum, čas a místo konání

Čtvrtek 13.04.2023, 14:00 - 16:00, on-line, zdarma

K webináři se účastníci budou moci připojit v daný den a čas bez nutnosti předchozí registrace. Zároveň všem účastníkům nabízíme možnost vznést před konáním webináře dotaz. Dotazy budou předány přednášejícímu a budou dle časových možností zodpovězeny po teoretické části webináře.

Obsah webináře

  • Změna dodavatele elektřiny a plynu

  • Cenová ujednání
  • Vyúčtování dodávek elektřiny
  • Řešení problémů s dodavatelem

Cílová skupina

  • studenti vysokých škol a univerzit
  • široká veřejnost

Chci položit otázku

Připojení k webináři

Kontakt pro více informací

Přehled všech aktuálních webinářů.