Aktualizovaný Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu

Aktualizovaný Interní protikorupční program ERÚ navazuje na původní IPP ERÚ a na usnesení vlády České republiky č. 418 ze dne 4. června 2014 a usnesení vlády ČR č. 1057 ze dne 15. prosince 2014, kterým byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015. Energetický regulační úřad v Interním protikorupčním programu rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2015 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2015, tak další úkoly, které byly stanoveny ERÚ nad rámec Strategie v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

Ke stažení

Sdílejte