Aktualizace Pokynů k uplatňování nařízení REMIT

Agentura ACER zveřejnila aktualizovanou verzi čtvrté edice Pokynů k uplatňování nařízení REMIT a Veřejné konzultace k definici důvěrných infromací.

Změny zavedené v kapitole 7, které se zabývají uplatňováním povinnosti zveřejňovat důvěrné informace účinným způsobem. Agentura ACER zejména stanoví, že za účelem dosažení účinného zveřejňování (podle článku 4 nařízení REMIT) se informace zveřejňují pomocí inside platformy nebo trasparency platformy.

Dokument je zveřejněn na ACER portálu zde.

Sdílejte