Aktuality - Spotřebitel

Filtrování výpisu dotazů

Odvětví
Štítky

Výpis dotazů

V lednu 2021 jsme zahájili projekt on-line poradny pro spotřebitele na sociální síti Facebook. Od září 2021 budeme Vaše dotazy zodpovídat v reálném čase každý pracovní den od 9:00 do 13:00 hodin. Zprávám došlým mimo tento čas se budeme věnovat hned, jak to bude možné. Samozřejmě nás můžete vždy kontaktovat poštou (Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava), e-mailem (podatelna@eru.cz) či sdělit dotaz telefonicky (564 578 666). Zároveň můžete využít i kontaktní formulář na webu ERÚ.

Na Českou obchodní inspekci a Energetický regulační úřad se obracejí lidé, kterým byla vystavena sankce od dodavatele energií, či zprostředkovatelské společnosti, a kteří nyní čelí výhružným sdělení inkasních agentur. Agentury se přitom snaží vzbudit dojem, že pohledávku začnou vymáhat okamžitě po uplynutí 48 hodin formou exekuce. Takový postup je však v praxi nereálný.

Energetický regulační úřad představuje nový Vzorový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. ERÚ tímto krokem motivuje poctivé dodavatele k sestavení vlastního etického kodexu, který bude vycházet právě z tohoto vzoru. Spotřebitelům Vzor nabízí výčet bodů, na které se mají při jednání s dodavateli soustředit.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal aktualizovaný Etický kodex obchodníka (zde) již 2. ledna 2017. Zatímco většina dodavatelů energií zatím analyzuje změny a rozhoduje se, zda se pod nová pravidla podepíše, jinde už mají jasno. K aktualizovanému Etickému kodexu obchodníka přistoupily společnosti FONERGY s.r.o., EU-energy trade s.r.o., Lumius, spol. s .r.o. a Lumius Distribuce, spol. s r.o. Společnosti v minulosti podepsaly i předchozí Kodex.

Energetický regulační úřad jako správní orgán pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je mj. ochrana práv spotřebitele vydává Etický kodex obchodníka (Kodex). Kodex je souborem základních pravidel etického a profesionálního jednání obchodníka s elektřinou či plynem v oblasti poskytování dodávky těchto komodit a souvisejících služeb. Kodex napomáhá při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v energetický trh.

V současné době dokončil Energetický regulační úřad kontrolu podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole u společnosti České Energetické Centrum Jih s. r. o. jako držitele licence na obchod s elektřinou a plynem ve věci dodržování ustanovení §§ 4 až 6 a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Předmětem kontroly bylo v rámci ochrany práv spotřebitele zejména prověření nepřekročení zákazu používání nekalých obchodních praktik ze strany této společnosti.