Agrostav Pardubice, akciová společnost - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09361-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. října 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v blízkosti plynárenskéhozařízení (středotlakého plynovodu PE d 50) činnost spočívající v provádění zemních prací pro připojení tlakové kanalizace za použití stavební mechanizace – bagru JCB, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Agrostav Pardubice, akciová společnost, se sídlem Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO: 46506063

Datum nabytí právní moci: 4. 10. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon