AGRONA Žitín, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů pro udělení licence

Číslo jednací: 04333-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111226614 pro provozovnu BPS Žitín umístěnou v katastrálním území Kokořov na pozemku parcelní číslo st. 134, od blíže neurčené doby do dne 23. dubna 2015 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ustanovení § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 111226614, ač mu dne 31. prosince 2013 bylo vydáno Ministerstvem průmyslu a obchodu Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a od blíže neurčené doby do dne 23. dubna 2015 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ustanovení § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 111226614, ačkoliv v přesně nezjištěné době v roce 2013 došlo podle údajů katastru nemovitostí ke změně parcelního čísla pozemku, na němž je provozovna BPS Žitín v katastrálním území Kokořov umístěna, a to z parcelního čísla 330/1 na parcelní číslo st. 134, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AGRONA Žitín, s.r.o., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 26365219

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon