AGRONA Staré Město – rozhodnutí porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11124-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. února 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Staré Město, u nemovitosti č. p. 17 pomocí zemního mechanizmu zemní práce v souvislosti s opravou kanalizační přípojky, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AGRONA Staré Město, a. s., se sídlem č. p. 5, 569 32 Staré Město, IČO: 25291394

Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 438.37 KB

Obsah

Sdílejte